Are you of legal vaping age (18+)?

E-cigarettes are designed for adult smokers. By entering this website, you certify that you are of legal vaping age.

Sorry

You are not old enough to view the site ...

Veipošana – stingri regulēts tirgus

Saprotami, ka veipa tirgus tiek stingri uzraudzīts, lai pārliecinātos, ka produkti ir patiešām droši lietošanā – ES ir vairāki likumi, kas attiecas uz veipošanas produktiem. Divi svarīgākie no tiem:

2014/40/EU DIREKTĪVA

TPD

TPD apzīmē tabakas izstrādājumu direktīvu Tobacco Products Directive, kura, lai arī paredzēta tabakas izstrādājumu regulēšanai, attiecas arī uz veipošanas izstrādājumiem.

TPD pieprasa:

  • Rūpīgu iztvaicēšanas ierīču un e-šķidrumu pārbaudi;
  • Kaitīgu sastāvdaļu neesamību;
  • Nikotīna ierobežojumus;
  • Stingrus reklāmas ierobežojumus;
  • Brīdinājumus par ietekmi uz lietotāju veselību.

 

REGULA 2008/1272

CLP REGULA

TEiropas Komisijas regula Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ir Eiropas Savienības galvenais vielu un maisījumu marķēšanas un iepakošanas likums.

CLP regula:

  • Attiecas uz visām tirgū laistajām vielām un maisījumiem, t.sk. e-šķidrumiem;
  • Sniedz patērētājiem informāciju par drošu e-šķidrumu lietošanu;
  • Uzskaita bīstamās ķīmiskās vielas, kuras aizliegts izmantot e-šķidrumos;
  • Nodrošina, ka uz produktu iepakojumiem ir norādīta informācija par jebkāda veida alerģiju iespējamību.