Are you of legal vaping age (18+)?

E-cigarettes are designed for adult smokers. By entering this website, you certify that you are of legal vaping age.

Sorry

You are not old enough to view the site ...

MĪTS: Nikotīns izraisa vēzi un ir galvenais ar smēķēšanu saistīto slimību cēlonis

 

  • Neskatoties uz to, ka salīdzinoši daudz cilvēku apgalvo pretējo, nikotīns netiek uzskatīts par kancerogēnu – ES tiesību aktos tas nav klasificēts kā kancerogēns. Regulas, kas Eiropā pastāv kopš 2006. gada un ko pārrauga Eiropas Ķimikāliju aģentūra, klasificē vielas atbilstīgi to kancerogenitātes prasībām un nikotīns nav klasificēts kā tāds, nedz arī kāds jebkad ir ierosinājis šādu klasifikāciju.
  • Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC) (Pasaules Veselības organizācijas aģentūra), savā tīmekļa vietnē norāda, ka nikotīns neizraisa vēzi, paskaidrojot, ka nikotīna “uzdevums”

„ir izraisīt tabakas atkarību, nevis tieši izraisīt vēzi. Cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no nikotīna, pastāv lielāka iespēja turpināt sevi pakļaut kancerogēno vielu iedarbībai ar dedzināmo tabaku vai bezdūmu tabakas produktiem”.

  • Pētījumi, kuros izmanto vispārpieņemtas metodes, lai salīdzinātu smēķēšanas un veipošanas kancerogenitāti, ir konstatēts, ka veipošanas produktu lietotāji “parasti ir pakļauti tikai 0.4% no smēķēšanas radītā riska saslimstībai ar vēzi mūža laikā”. Cancer Research UK smēķētājus informē, ka veipa produkti “parasti satur nikotīnu, kas rada atkarību, bet neizraisa vēzi”. Lielākā daļa cigarešu dūmu kancerogēno vielu ir degšanas rezultāts, savukārt veipošanas produkti netiek dedzināti, bet gan iztvaicēti.

estimated cancer risk

  • Nikotīns tā tīrākajā formā ir ārkārtīgi toksisks, lai gan tā toksiskums ir pārvērtēts. Pētījumi, kas liecina, ka viens nikotīna piliens var būt letāls, pamatojas uz eksperimentiem, kas veikti 19. gs. vidū. Jaunākie pētījumi liecina, ka cilvēkam letāla nikotīna deva ir aptuveni 0.5–1g; Eiropā visaugstākās koncentrācijas veipošanas produkti satur mikroskopisku daļu no šī daudzuma un ir iesaiņoti bērniem nepieejamos iepakojumos.

 

Atsauces

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 1272/2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Link
  • Starptautiskā vēža izpētes aģentūra, Eiropas kodekss pret vēzi. Link
  • Cancer research UK, Are e-cigarettes harmful? Link
  • Stephens et al (2018), Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke Link
  • Mayer (2014), How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in the nineteenth century. Link